VA - DJ Loudmouth - Cultcha Invasion Vol 17 [Bootleg](2011)


ARTiST..: VA
ALBUM...: DJ Loudmouth-Cultcha Invasion Vol 17
LABEL...:
GENRE...: Reggae
TRACKS..: 61
RELEASE.: 2011-04-11
RiPPER..: WiS CREW
ENCODER.: LAME v3.97
QUALiTY.: 192 kpbs/44.1
SiZE....: 115.5MB
SOURCE..: CDDA
TOTAL TiME..: 79:56

01 úùþEtana - Peoplpe Talk úùþ 3:37
02 úùþBusy Signal - Tempted To Touch úùþ 1:42
03 úùþDaville - When Im With You úùþ 1:09
04 úùþVybz Kartel - All Of A Sudden úùþ 1:26
05 úùþKeida - All I Have Is You úùþ 1:05
06 úùþChristopher Martin - Be With You úùþ 1:05
07 úùþFlammable - Independent Girl úùþ 1:06
08 úùþTOK - This Life úùþ 1:03
09 úùþAlaine - When Mama Prays úùþ 1:05
10 úùþTeflon - Never Let Me Go úùþ 1:04
11 úùþBugle - Ungair Game úùþ 2:38
12 úùþDa Professor - Words úùþ 1:04
13 úùþSophia Squire - Love úùþ 0:44
14 úùþJah Vinci - Wicked Heart úùþ 1:04
15 úùþKymani Marley - Brave Ones úùþ 1:04
16 úùþPressure - Jah Love úùþ 1:04
17 úùþIkaya - Fly Away úùþ 2:37
18 úùþCecile - Rise Up úùþ 1:25
19 úùþVybz Kartel - Poor People Land úùþ 1:27
20 úùþRichie Spice - Got To Make It úùþ 1:03
21 úùþShuga - Complicated Love úùþ 1:27
22 úùþChevaughn - All About You úùþ 0:43
23 úùþCoppa Cat - Since You Came In úùþ 1:04
24 úùþRichie Stephens - No More Tears úùþ 1:25
25 úùþMarcia Griffiths And Queen Ifrica - Round And úùþ 0:44
úùþRound úùþ
26 úùþBusy Signal - Rock With Me úùþ 2:27
27 úùþExco Level - Bleach úùþ 3:55
28 úùþRichie Stephens - The System úùþ 1:07
29 úùþZamunda - Friend Enemy úùþ 1:25
30 úùþJah Vinci - Mama Love úùþ 2:01
31 úùþPopcaan - The City Yeah úùþ 1:23
32 úùþMaxwell - Miss You úùþ 1:02
33 úùþMerital - Life Goes On úùþ 1:12
34 úùþShawn Storm - Dem Badmind úùþ 1:02
35 úùþVybz Kartel - On And On úùþ 1:02
36 úùþSerani - Good Good Lovin úùþ 1:03
37 úùþKibaki - Beware úùþ 1:01
38 úùþKhago - Energy úùþ 1:03
39 úùþKonshens - Represent úùþ 0:40
40 úùþBugle - I Dont Worry úùþ 1:02
41 úùþTarrus Riley - Going Out And Coming In úùþ 1:01
42 úùþI Octane - Once More úùþ 1:44
43 úùþJah Vinci - Rise úùþ 1:23
44 úùþBugle - Condolences úùþ 1:02
45 úùþLaden - As I Walk úùþ 1:44
46 úùþPopcaan - Jah Jah Watches Over Me úùþ 1:03
47 úùþI Octane - Evil A Come My Way úùþ 1:02
48 úùþAnythony Cruz - Talk It Like It úùþ 1:24
49 úùþTanya Stephens - Free Spirit úùþ 1:01
50 úùþGyptian Ft Honorebel - What A Woman úùþ 1:06
51 úùþStephen Marley And Melanie Fiona - No Cigarette úùþ 1:20
úùþSmokin úùþ
52 úùþJah Cure - Feel It úùþ 0:54
53 úùþSizzla - Murder Star úùþ 0:44
54 úùþWayne Marshall - Captain úùþ 0:44
55 úùþTarrus Riley - Soul Grabber úùþ 1:07
56 úùþVybz Kartel - Give Thanks úùþ 0:46
57 úùþKonshens - So Much Time úùþ 2:21
58 úùþBugle - Enemies úùþ 1:15
59 úùþEtana And Vibrant - I Love You úùþ 0:58
60 úùþNikesha Lindo - Where The Heart Is úùþ 1:12
61 úùþLukie D - True Love úùþ 0:42

fileserve, megaupload, deposit files fileserve Megaupload Deposit Files


No comments:

Post a Comment